danixsanna60

Su Schisòrgiu

Su 2 de idas 2017 Su Schisòrgiu est unu contu antigu chi apu intèndiu de babai miu, Antoni Sanna, e chi issu iat intèndiu de tzia Carmillina Sanna, sorri de ajaju miu, nàscia in su 1891. Custu contu fait parti de una genia de contus chi praxiant meda a is abus nostus. Custu contu si…

Read More

Bastat un’oghiada ancora

Su 1° de idas 2018 Bastat un’oghiada ancora Passillendi in su Poetu po nci passai s’ora atòbias sèmpiri in calincunu ‘e foras unu furisteri, calau imoi de s’aèreu o de sa navi de crocera, chi lòmpiu a metadi de su caminu sèmpiri dd’agatas oghiendi su bèciu Spidali Marinu. Ddu càstiat spantau, e ancora mesu stontonau…

Read More