“Bideas” est torrau!

Saludi a totus

Seus torraus, beni agataus a totus!

Si seus firmaus unu pagheddu de tempus, comenti incapas scieis ca su server anca s’agatàt su blog iat pigau fogu! Arratza de sorti eis a nai! Ge no s’ant a ai frastimau! Ma che sa fenici, su pilloni de fogu de sa mitologia, nosu puru torraus a nasci de su cinisu cosa nosta. Is arrexonis chi iant fatu nasci custu blog totu in sardu abarrant is pròpias, arrexonis chi torraus a ponni innoi asuta paris paris:

custu est unu blog fatu po arraxonai de dònnia chistioni de sa vida, de sa sotziedadi nosta e de su mundu, cun d-una castiada prus atenta a is fatus de domu nosta mancai.

Creeus chi sa lìngua siat s’elementu chi prus de is àterus marchit sa cultura de unu pòpulu e si custa si morrit pensaus chi fillus e nebodis nostus no s’ant a podi mai perdonai, insaras creeus chi su scriri in sardu siat unu “valori aciuntu” e chi scéti custu fatu a solu giustìfichit unu blog nou.

Ddoi est un’àtera arraxoni puru chi at fatu nasci custu blog e pertocat su sceberu de su sardu standard, est a nai cussu imperau po scriri. Is chi s’interessant de is chistionis de lìngua sciint ca su tretu po ndi strantargiai unu sardu ofitziali scritu no est ancora fatu, e nosu boleus agiudai a fai custu tretu sighendi is Arrègulas de su sardu standard, de s’Acadèmia de su Sardu APS https://www.academiadesusardu.org/ arrègulas giai aprovadas, po sa varianti campidanesa,  de su consillu provintziali de Casteddu in su 2009 e imperadas giai de diora de sardus meda. A custa proposta, mudada in calincuna cositedda, imoi s’aciungint is “arrègulas po su logudoresu” chi sighint is pròpius critèrius ortogràficus po su chi spetat acentus, dòpias, paragògicas… Custas arrègulas ddas agataus in su lìbburu Su Sardu Standard scritu de su comitau scientìficu de s’Acadèmia de su Sardu (Editori Alfa Editrice)

Custu no bolit nai ca no pensaus chi potzat nasci cras una proposta ortografica ùnica po scriri totu su sardu a sa pròpiu manera. Pensaus scéti chi po imoi no fatzat! Chi no nci siant is cunditzionis, fintzas ca oi su prus de is sardus, candu andat beni, fueddant su sardu de sa bidda insoru scéti e candu intendint o biint scritu in forma unu pagheddu diferenti de su sardu chi connoscint frungint su bruncu, e oi no si podit pensai de arriscai de ndi stesiai sa genti po su fatu ca no arreconnoscit su “standard”.

Duncas custu blog bolit essi fintzas unu agiudu, un’arrastu de sighiri po is chi bolint scriri sighendi un’arrègula e po acostumai sa genti a s’idea de standard.

Ddu boleus aberri a totu is sardus chi tenint gana de donai un’agiudu a s’arraxonamentu e po circai de ndi pesai una cuscièntzia noba chi portit a si torrai a ponni meris de sa lìngua nosta.

Boleus fai totu custu circhendi de scriri de chistionis prus lèbias puru, po si stentai e, spereus, spreviai.

Sigumenti pensaus ca po podi sighiri a bivi sa lìngua nosta depit aprobiai a scola, eus a circai fintzas de nci ponni unu pagheddu de materiali didàticu.

Eus a circai de nci torrai a ponni totu is artìculus bècius.

Spereus chi sigat a bosi praxi!

de pixabay