Is passilladas de su Touring Club de Casteddu

Is passilladas de su Touring Club de Casteddu de Giuseppe Melis Giordano Su Touring Club Italiano est un’assòtziu nàsciu s’otu de Sant’Andria de su 1894. Duncas tenit centubintinoi annus de vida. In totu custus annus at agiudau is viagiadoris a connosci s’Itàlia, cun is ghias arrùbias e cussas birdis e costumat a organisai atòbius cun…

Read More

Su rolu de intelletualis e artistas in sa sotziedadi

Bissenti Van Gogh su 4 de capudanni 2017 Po sa presentada de is Muralis de bia de Oristanis, in Santu ‘Èngiu su 26/08/17, s’artista Sèrgiu Putzu m’at pediu de interbenni, e aici dd’apu fatu cun prexeri impari a autoridadis e spertus (sìndigu, assess. cultura, presid. Pro Loco Santu ‘Èngiu, Modesto Fenu, Frantziscu Sedda e su…

Read More