Bonu 2024

 

Su primu de s’annu est sa dii po fai propòsitus bellus. Sa cida infatu iat a podi inghitzai a bosi arregiolai sa bia po s’inferru, comenti e sèmpiri! (Mark Twain)

Bideas.org

bosi àugurat

Chi s’annu nou siat diciosu, venturosu, spantosu, mancai eciseri!

Bonu 2024

Màgini de crobeca: Pierre Auguste Renoir, 1876, Musée d’Orsay, Bal du moulin de la Galette, Paris, de Wikipedia – Is àteras màginis ndi benint de Pixabay

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.