Is maideus sardaresus

Est una costumàntzia connota finas a is annus ’70 e chi agataus scéti in Sàrdara. A càbudu de cena (in tempus antigu su 24 de su Mesi de Idas, po sa noti de cena, ma prus a tradu Is Maideus si narànt sa noti de su 31, sèmpiri de su Mesi de Idas), is sardaresus passànt a domu de amigus e parentis, e fintzas e de prus puru, a domu de is meris anca traballànt, e, tochendi s”enna de mala manera, pediant de intrai. Su meri, de s’àtera parti de su portali, cun fueddus de disafiu (di sfida) ddis torràt:

– Chi bolis intrai nara-mì is maideus

Insaras si narànt Is Maideus, chi àteru no fiant chi no frastimus e impropèrius a torrada (in rima), po su meri de domu:

Bonanoti su meri arricu
De chintzus a bàsciu siat maraditu
Cun is cambas suas no potzat andai
Aberrei-mì s”enna e lassai-mì intrai

A custu puntu su meri de domu aberriat s”enna e faiat setzi is stràngius e ddus cumbidàt a bufai, e, de chi narànt un’àteru Maideu de dispidida, si-ndi andànt po passai a àtera domu. Su Maideu de dispidida bortas meda acabbàt aici:

Mi-dda bufu totu a in d-una tirada
Bonanoti cambarada

Is Maideus ddus narànt siat is òminis che is fèminas, e, po nai sa beridadi, no fiant sèmpiri frastimus. Is pipius puru podiant nai Is Maideus po sa noti de cena ananti de s”enna serrada:

Maideu maideu, pitica seu, manna apu a fai,
Aberri-mì s”enna e lassai-mì intrai

 

MAIDEU de Dino Lasi (bonama)
Torraus gràtzias a sa filla (Sàrdara)

Maideu maideu
Ca seu una piciochedda
Anca si pighit sa cagaredda
E chi cagheis totu is scannus
De is pitius fintzas a is mannus
Chi no bastint is arrius po sciacuai is pannus

Ca seu una piciochedda e no ndi potzu stai
Aberrei-mì s’’enna e lassai-mì intrai.

Màgini e artìculu pigaus de SU CALENDÀRIU 2020 de sa Consulta Cultura e Lìngua Sarda de Sàrdara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.