Su solstìtziu de ierru

A is solstìtzius is aregus ddis narànt Gennas, de “is deus” sa de ierru e de “is òminis” sa de istadi; sa primu càstiat conca a setentrioni e sa segundu conca e meridioni. In Arroma is “Gennas solstitzialis” ddas custodiàt Gianu Bifrontis; candu tzelebrànt is solstìtzius ddu pintànt a duas facis, una a braba de bèciu po arregordai su chi fiat stètiu e s’àtera a bisura de giòvunu po amostai su benidori. Is duas frontis fiant is sìmbulus de s’annu passau e de su chi fiat acanta a arribbai, in su mesi de Gennàrgiu.

Read More

Su filmi de Barbie

de Enrico Lobina
De bisura cinematogràfica, s’inghitzu est sa parti mellus de su filmi. Chini càstiat, bintrat in su mundu de Barbie!

Pustis, totu càmbiat, Barbie stereòtipu no podit prus fai su chi faiat innantis (passillai in is puntas de is peis, bufai lati chena de bufai lati etc.) poita calincuna cosa no at funtzionau in su mundu de is cristianus e tocat a andai a innia a circai de arrangiai is cosas.

Read More