Su Mangiamoi de Teresa Mundula Crespellani

de Aleni Serra

English version Versione italiana

 

Su Mangiamoi

màgini pigada de https://www.qumran2.net/

(1)

In s’assèliu ‘e s’arruga e sa marina
cun fragu de fasolu e pisci cotu,
de giarretu arrustiu e de carina
totu a una borta est nàsciu un’avolotu.

In su spuntoni de sa cantonara
cumparri est stètiu biu s’‘angiamoi,
in su primu portoni de infilara
esti intrau, ndi bessiri imoi imoi.

In artu a is curriròrius is gomais
bòganta conca, càstianta in su puntu
aundi anti mostrau atras gomais.
S’una a s’atra domàndanta preguntu.

De is portonis de is bàscius is pipius
ndi bèssinti currendi, a gurdonis,
de biri e sciri si mòstranta asurius;
si sparsìnanta in giru che butonis.

Bòlinti sciri chini est su scolaneddu,
si esti calincunu cumpangeddu;
bòlinti sciri chini esti s’‘angiamoi
si est su Presidenti o preri Loi.

Esti su Presidenti de siguru:
de sa ghetara ‘e is peis est bellixeddu,
si connoscit mancai siat faci a muru,
si biri de sa capa, ‘e su capeddu.

Su scolanu a rochetu (2) imbironau
acanta de su preri pari nanu,
si donar’àrias chi esti osservau,
stringendi su bacili cun sa manu.

Esti osservau e esti invidiau
de totu cussa niara ‘e piciocheddus;
ddus castiara cun spaca (3), sentza ‘e fueddus
mancai sìanta ‘e su pròpriu bixinau.

Ìntranta is meris prestu aintru ‘e sa domu
a torrai a fai is letus e ordinai;
nc’est de acabbai de strexi e de spruinai
chi depit figurai beni sa domu.

Ita ara a bolli nai, ita spantu,
est martis de Pasca, at ritardau,
s’annu passau fiat sàburu santu,
forsis su prerixeddu est richiamau.

Si est su Presidenti ‘e Sant’Eulàlia
no ara a castiai tzertu su brutori,
ma tzertu biit mancai no tengat s’ària,
ponit gena (4)… ch’est puru cunfessori.

Si circat càmbiu in soddus, po ghetai,
chi fatzara arremòriu, po fai biri;
e cussu scolaneddu, chini sciri,
chi no ghetit sa manu po pigai.

Su scolanu non ghètara sa manu
ma no lassara s’àcua de castiai,
bolit biri si est mera su dinai,
bolit sciri si nc’esti soddu malu.

A su tocu ‘e sa porta che a una trumba
totus bàndanta a oberri e salurai;
po pagu cun su preri non s’atumbat
sa meri manna, po si olli spiciai!

Su preri ghetat s’àcua benedita:
donn’’àngulu ‘e aposentu esti batiau;
Lutziferru si fuiri disperau
non nd’aturat nemancu sa coita.

Su mangiamò, o angiamò, o mangiamoi est in Casteddu su predi chi andat a benedixi is domus in is diis de Pasca manna. Un’imbalapipius chi fiat imperau meda est “magiamò chilissò, chifanè (5), un’anguli a su piciocu, tres arrialis a sa carcira”, fueddus chi ndi benint de su ritu bizantinu de s’àcua incresiada de s’Epifania (6).

 

(1) Paraus is poesias a grafia Su Sardu Standard – SSS – cun calincuna licèntzia poètica, pruschetotu sa paragògica (ca no fait a incurtzai is fueddus) e sa ‘d’ e sa ‘t’ furriadas a ‘r’, a sa casteddaja, po lassai a su letori su sonu bòfiu de s’autora.

(2) rochetu: parti de susu, bianca, de sa bistimenta de su scolanu.

(3) spaca: barrosia.

(4) gena: dutèntzia.

(5) chifanè: fueddu malu a cumprendi chi agataus in d-un’imbalapipius chi cantant candu benedixint is domus. A.Rubattu, Ditzionaiu, fueddu: epifania.

(6) Agata Rosa Maxia, Dizionario del dialetto cagliaritano, CUEC, 2014, pg.149.

 

Mitzas:

Icnussa: poesias.it/poeti/mundula_crespellani_teresa/mundula_crespellani_teresa.htm
Liori Antonangelo, Il meglio della grande poesia campidanese, Edizioni della Torre, 1991, pgg. 143-163
Mundula Crespellani Teresa, Poesie, Edizioni della Torre, 1982
Sa poesia sarda, http://web.tiscali.it/i.pilia-wolit/poesia_5.htm

 

màgini pigada de https://www.qumran2.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.