Sa furriada de Palabanda

In su 1812, po mori de sa carestia, sa mindighèntzia fiat spartzinada apetotu, su pòpulu si fiat morendi de fàmini, mentras sa corti Savoja biviat in su lussu e is meris mannus amanniànt is siendas insoru comporendi po nudda sa terra de is messajus famius. Sa burghesia pitica puru fiat sunfrendi: impreaus, sordaus, butegheris, e aici sighendi. E duncas fiant in medas a stai mali, genti studiada puru, intelletualis chi cumpartziant is bideas liberalis de Giuanni Maria Angioy.

Read More

Is benturas de Marianu “su Margianu” – IV – Sa paxi de Seddori

Pedru IV de Aragona màgini pigada de wikipedia de Ivan su 2 de gennàrgiu 2019 (sighit) Is agiudus promìtius de is Viscontis no fiant arribaus. Insandus Marianu iat detzidiu de s’apaxiai cun s’urrei aragonesu, poita ca nofiat ancora prontu po ddu binci. Sa paxi de s’Alighera, cunfirmada a Seddori, fiat stètia murrungiada de is baronis aragonesus,…

Read More

Is benturas de Marianu “su Margianu” – III – Sa derruta de s’ Armada de don Pedru

de Ivan su 11 de martzu 2018 (sighit ) Apustis chi iat scìpiu ca sa mulleri, sa Giuixissa Timbora, no fiat arrennèscia a cumbinci a Cabrera a s’apaxiai, Marianu in conca de s’esèrcitu suu, si-nci fiat partiu conca a su Logudoru, sa Gaddura e su Campidanu, aundi totu ddui fiant aragonesus. Cabrera fiat curtu a Caller, po difendi Casteddu. In su…

Read More

Is benturas de Marianu “su Margianu” – II – S’arrebellia a s’urrei

de Ivan su 31 mesi de idas 2017 (sighit ) Marianu inghitzat a renniai su Giuigau de Arbaree sighendi is cosas fatas de su babbu, benit de nai, in amigàntzia cun is aragonesus. Sa cincidda po su certu intra de Marianu e Pedru si fiat alluta candu su fradi de Marianu, Giuanni, iat certau cun su Giùixi de…

Read More

Arregordendi Sa Batalla – Sàrdara – Segundu

su 19 mesi de argiolas 2017 (sighit de sa primu parti) GHERRA! Luegus si biit sa diferèntzia manna de is duus esèrcitus, fatu de sordaus bendiritzus e beni armau e addestrau s’aragonesu-sitzilianu. S’afracant che dimònius in su bruncu de sa batalla! No si sciit in cantu tempus is aragonesus arrennescint a pratziri in duus s’esèrcitu sardu….

Read More