Sa Cassola de Pisci a sa Casteddaja de Teresa Mundula Crespellani

Màgini pigada de FB C’eraCagliaric’è Sergio Caddeo

de Aleni Serra

English versionVersione italiana

Comenti fai una cassola de pisci si-ddu contat Teresa in sa poesia afatanti (1):

Sa Cassola de Pisci a sa Casteddaja

Sa cassola de pisci est in Casteddu
unu pratu agradèssiu e prelibau:
nci ‘olit pisci biu biu e scioberau,
pisci de carinu, a scata e ogu nieddu.

Sa frischesa est su primu connotau,
su sigundu est sa grandu varierari,
casi totu su pisci de su mari
in sa cassola est beni collocau.

Cassola arrica domandara caponi,
scròpula, lissa in mannu tancheddu,
sa vaca a buca oberta, sentza ‘e fueddu,
s’anguidda cun su prupu e su buconi,

Sa cotura, est in s’àcua ‘e sa tomata,
cun ollu ‘e olia e tìtula de allu,
sali e pìbiri a puntu, sentz’‘e sbàlliu,
binti minutus sa cassola est fata.

E ita sabori ‘e mari sa cassola!
Ti calat lisa lisa in sa cannedda,
mancai t’arresciara una spinixedda
est un’esperièntzia ‘e vira chi consolat!

Chi s’est bènniu su disìgiu de si papai una bella cassoledda, alloddu s’arratzeta.

Nanca po fai sa cassola nci bolint a su mancu seti calidadis de pisci, molluscus e croxus; no podint amancai sa sèpia e sa scròpula. Est a nai puru ca sa cassola dda fais cun su chi agatas in mercau.

Po cuàturu personis nci bolint:

. 200 gramus de còciula
. 200 g. de cotza
. 300 g. de carina
. 400 g. de scròpula
. 250 g. de trìllia
. 400 g. de sèpia
. 250 g. de prupu
. una cibudda indorada
. tres tìtulas de allu
. unu pibireddu
. una tassa de binu biancu
. 400 g. de tomata scroxada
. ollu ermanu
. sali
. perdusèmini
. afàbica
. pani arridau.

A fai sa cassola si-ndi pigat, prus o mancu, un’ora e mesu: 45 minutus po apariciai sa cosa e 45 minutus po dda coi.

Po primu cosa tocat a ponni sa còciula in d-una dìscua cun àcua e sali, po dda sprugai una pariga de oras, e a limpiai sa cotza. Agoa depeis limpiai su pisci, ndi bogai sa spina e ddu segai in tancheddus. Limpiai sa sèpia puru e segai-dda a tira.

In d-unu tianu manniteddu calletai unu pagu de ollu e ponei-nci sa cibudda a fitixeddas, is tìtulas de allu intreas, su pibireddu scirfinau; arrubiai unus cantu minutus e aciungei su prupu e sa sèpia. Candu custus pigant colori ghetai su binu e lassai-ddu arruntzai, agoa aciungei sa tomata scroxada strechendi-dda a lèbiu cun d-una fruchita. Lassai coi unus coranta minutus a fogu lèbiu, amesturendi cun d-una cullera de linna e aciungendi-nde-ddi àcua po su chi serbit. Agoa ponei-nci su pisci – scròpula, carina e trìllia – e sighei a coi unus cincu minutus ancora.

In s’interis ponei un’àteru tianu a callentai e ponei-nci sa cotza e sa còciula scolada, agiungei una mesu tassa de àcua frida e coberrei. Candu cotza e còciula funt obertas, agiungei-ddas a su pisci chi est coendi, impari cun su sùciu insoru e amesturai ancora po unus cantu minutus, boghendi-nde-ddi su crobecu e amanniendi sa pampa.

Acabbau de coi, tastai-ddu de sali, cumprei cun perdusèmini scirfinau e afàbica e parai sa cassola cun pani arridau.

Su de comenti fai sa cassola si-ddu contat puru Giampaolo Loddo in d-una cantzoni:

(1) Paraus sa poesia a grafia Su Sardu Standard – SSS – cun calincuna licèntzia poètica, pruschetotu sa paragògica (ca no fait a incurtzai is fueddus) e sa ‘d’ e sa ‘t’ furriadas a ‘r’, a sa casteddaja, po lassai a su letori su sonu bòfiu de s’autora.

Mitzas:

Icnussa: poesias.it/poeti/mundula_crespellani_teresa/mundula_crespellani_teresa.htm
Liori Antonangelo, Il meglio della grande poesia campidanese, Edizioni della Torre, 1991, pgg. 143-163
Mundula Crespellani Teresa, Poesie, Edizioni della Torre, 1982.
Pixelicious: https://www.pixelicious.it/2016/07/01/sa-cassola-de-pisci-a-sa-casteddaia-zuppa-pesce-cagliari/.
Sa poesia sarda, http://web.tiscali.it/i.pilia-wolit/poesia_5.htm.
Testa Itala, Cucina di Sardegna, del 1982, Editrice Altair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.