Su coru arrii-arrii

de Carlo Porcedda

Sa poesia est cosa forti, capassa de ti ferri asuba che unu trenu e de fai de ghiàciu su stanti pretzisu chi dda ligis o dd’intendis. Po una vida arregordas s’ora, cumenti o de chini dd’as arricida.

Charles Bukowski at postu in pagu tretu s’energia e su sentidu de un’arromanzu, minesciat de dda podi ligi in sardu puru. E, a parri miu, no perdit nudda de sa bellesa sua. Speru siat aici po bosàterus puru.

Su coru arrii-arrii

(The laughing heart) de Charles Bukowski

sa vida cosa tua est cosa tua.
no dda lessist acorrada in su magasinu de s’arrendòriu.
abarra abillu.
fait a ndi bessiri.
ddoi at luxi in cancu logu.
podit essi chi no siat forti meda ma
bincit su scuriu.
abarra abillu.
is deus t’ant a donai is mèdius.
arreconnosci-ddus.
piga-ddus.
no podis binci sa morti ma podis binci sa morti in sa vida, a bortas.
e prus a fitianu as a essi bonu a ddu fai,
prus luxi ddoi at a essi.
sa vida cosa tua est cosa tua.
amenta-ti-ddu finsas chi dda tenis.
tui ses spantosu
is deus abetant de si gosai
in tui.

Innoi fait a ligi s’originali

Publicau su 16 de maju 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.