Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta

màgini de su cd “The best” bessiu in su 2006

de Riccardo Serreli
su 21 de donniasantu 2017

Enzo Jannacci est stètiu unu grandu cantautori italianu e milanesu connotu po cantzonis spassiosas, brullanas ma puru po cantzonis de denùntzia sociali finsas a cantzonis prenas de sentimentu. In su 2006 est bessiu unu cd “The best”, un’arregorta de is mellus cantzonis chi at torrau a cantai e sonai impari a su fillu e in prus nci-ndi funt tres noas; una de custas est: “Mamma che luna che c’era stasera“, po mei est una poesia bella meda comenti a cantzonis che “Gli zingari” e “La mia gente” e dd’apu bòfia torrai in sardu:

Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
ajò conta-mì unu contu
mi parit de ti perdi un’atra borta
est una noti bella meda.
Fai-mì connosci su mundu de is pòburus
beni cun megus notesta
fai-mì intendi is ogus tuus asua ‘e mei
nara-mì chi est totu berus
nara-mì chi is àngiulus nci funt diaderus
porta-mì in d-una minera.
Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
finsas su fragu ‘e su soli s’intendit
est unu mundu de gentixedda
a su celu no ddu cumprendint.
Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
nc’est chini dd’ascurtat citiu citiu
dda càstiat unu pipiu acostendi-mì
e mi narat: «Imoi ti portu innia in minera».
‘Ta castiada chieta fiat su mari ariseru
mai coment’ariseru luxiat sa luna
incapas tui puru a sa luna biiast
forsis ca cudda luna fiast tui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.