«Fustei dda bolit a pobidda?» – Coja in sardu in Sàrdara

Sàrdara, su 26 de maju 2017

Torrat a Sàrdara su disìgiu de si cojai cun ritu in lìngua sarda, est de su 2014 chi is sposus no si promitiant fidelidadi e amori in sa lìngua insoru. Is giòvunus funt Fàustu e Stefània, ollastrinus chi ant detzìdiu de beni a bivi a Sàrdara, ant sceberau de bivi in sa domu antiga chi funt arrangendi cun su pròpiu amori de una mama chi ndi pesat unu fillu, ma issus connoscint s’arti e funt contendi in custu blog totu is momentus de custu traballu: CasetteRotte. Sa bella domixedda est in d-unu de is prus logus bellus de sa bidda connota po is bàngius, su bellu centru stòricu, sa festa de Santa Mariàcuas, su Casteddu de Murriali e su tempru a putzu de s’edadi de is nuraxis (e meda de cosa!). Sa domu de is sposus est duncas in pratza de Crèsia Manna (nòmini furriau a “Piazza Libertà” in su tempus de s’italianizatzioni amarolla), pròpiu a faci de su bellu museu archeològicu e a manu manca de sa crèsia; totus, domus e monumentus, s’incarant a una pratza totu beni atellatzada anca si faint unas cantu festas. Ingunis, a pagu tretu de su tempru nuraxinu, s’arrespirat s’ària de su tempus passau, tressigiau e abitau totu s’annu: in tempus de festa custu logu ecisosu luxit che un’isteddu. Is sposus duncas po bivi ant sceberau unu logu de identidadi e identidàriu est su sceberu de si cojai in sardu. A sa pregonta: «Poita est chi eis fatu custu sceberu?» ant torrau cun semplicidadi: «Seus sardus e nosi pariat sa prus cosa normali!» In sa bella sala liberty de su consillu comunali, prena a cùcuru de genti, impari a is sposus emotzionaus ddoi fiant is babbus e is mamas insoru, parentis e amigus e finas unus cantu giorronalistas. Su sìndigu puru, Roberto Montisci, prexarosu ma incapas finsas unu pagheddu a coru amoddiau ca est sa primu tzirimònia in sardu finas po issu, a càbudu de sa tzirimònia a nòmini de sa bidda de Sàrdara at fatu donu de sa pergamena, su libureddu “Su profetu de su bilinguismu cabudàrgiu po is pipius” e un’àteru chi arregollit is òperas de su cuncursu literàriu in lìngua sarda “Contendi in Sàrdara 2012“. Sa pergamena at a arregordai po sèmpiri a is sposus custa dii nodida. Calincuna làmbriga depit essi calada a is fueddus «Arrici cust’aneddu, sinnu de s’amori, de s’arrespetu e de sa fidi chi tèngiu po tui oi e sèmpiri».E insaras BIVAT is sposus! A SI CONNOSCI COMENTI DISIGIAIS! A CENT’ANNUS CUN SA PAXI E GOSUS MANNUS!

Gosai-sì su vìdeu

Po is chi funt interessaus (no siat puru chi si-ndi pesit disìgiu)

Su Memorandum
Sa Pergamena
S’Àutu

Delìbera de Giunta Comunali N° 150 de su 04/08/2014 – Comunu de Sàrdara
Coja in sardu – Formaparis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.