Sa mìgia

de Marco Corda

«Saludi.»

«Saludi, nerit-mí»

«Seu una mìgia.»

«Custu gei ddu biu. Ita potzu fai po fusteti?»

«Seu bènniu a mi chesciai.»

«Tochit, nerit-mì. A lestru perou. Ca no teneus tempus de fai a perdi, innoi in s’ofìciu de is chistionis generalis.»

«Intzandus, sa cosa no est bella. Un’afrontu lègiu, iat a nai. Deu traballu in custu cumou de diora. Apu incumentzau a piciocheddu e imoi seu s’incarrigau de su sindigau de is mìgias.»

«Eja, ma ita mi bolit nai?»

«Mi parit pròpiu ca s’ant torrau de gradu.»

«Comenti?»

«Eja. Ant mòviu s’ofìciu cosa nosta. De su de cuàturu a su de tres cadàscius.»

«Intzandus?»

«Castit, de su de cuàturu cadàscius tenemus una vista prus bella. Fadeus unu sciacu mannu de arruga nosus e teneus abbisòngiu de si pasiai. Perou custa no est sa cosa peus.»

«Ascurtit, mi fatzat su prexeri. Nerit-mì totu impari. No ddu biit cantu traballu teneus de fai, innoi?»

«Andat beni, ddi nau cali est su fatu. Mi parit pròpriu ca su traballu cosa nosta no est prus tentu meda in consideru.»

«Seu cumentzendi a mi spassientziai.»

«Depeus spartziri s’ofìciu cun is mudandas. In su de tres cadàscius ddoi funt issas.»

«Mi dispraxit, cumprendu su strobbu, ma, sciit, custus funt tempus malus. Eus dèpiu bendi unus cantu aposentus, duncas tocat a si stringi pagu pagu.»

«Ma no fait a bivi impari cun issas. Funt burdellosas e mandronas, cuddas.

E is contus apustis! Fusteti iat a depi intendi ita contant. Is slip e is boxer funt sbucaciaus diaderus, e fatuvatu, sèmpiri prus bortas iat a nai, cumbidant a is mudandeddas de fèmina. E no est chi siant prus pagu sbucaciadas, cussas àteras.

E duncas po custu, sa produsidura est calada meda meda. Ai is mìgias giòvunas ddis praxint is contus de is mudandas e sa cosa est agravendi-sì sèmpiri de prus e nosus bècius no podeus fai nudda.

Duncas, pedeus de podi torrai a is pianus artus, asinunca acabbaus de traballai. Castit chi lassaus a totus in deretura a pei scrutzus, o in butinus chentza de mìgia.»

«A pagu cun sa barrosia! In dònnia manera pighit cussu follu ingunis a manca. Est su mollu po s’abbètia. Custa cosa dd’eus a cumpudai luegus, chi fait. Si-dd’eus a fai sciri.»

 

One thought on “Sa mìgia

  1. Bellixedddu😂Su cadàsciu de su paperi de còmudu puru ddoi at a essi in cussu cumou😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.