Su contu de Cixireddu

de Maria Farranca
– Cixireddu, mi ddu donas unu troni de àxina?
– Nossi, dd’ant contau a troni a troni.
– E dona-mi-ndi mesu troni.
– Nossi, dd’ant contau a mesu troni a mesu troni.
– E dona-mi-ndi unu pibioni.
– Nossi, dd’ant contau a pibioni a pibioni.
– E deu insaras ti pigu e ti-nci ghetu a sa bèrtula.
E nci-ddu ghetat a sa bèrtula, ca fiat piticheddu meda.

Read More