“Sa chistione mundiali de s’Energhia” de P. G. Mura

de Lino Talloru
su 5 de làmpadas 2017

Paulu Giuseppe Mura, Professori de Fìsica in s’Universidadi de Casteddu, at scritu custu libru in su 1995 e dd’at publicau in su 1996.

Mura arraxonat de sa chistioni de s’energia in sa sociedadi in tempus de oi. Chistionat duncas de is problemas chi ddoi funt, tecnològicus, econòmicus, polìticus, segundu chi s’imperit una forma o un’atra de energia.

Est craru, aciùngiu deu, ca po sa Sardìnnia, chi oi produsit giai a duas bortas de s’energia chi dd’abisòngiat (e custu si fait cumprendi a chini est chi serbint innantis su SACOI [1], agoa su SAPEI [2] e in su benidori su GALSI [3]), sa calidadi, sa cantidadi e sa distributzioni de s’energia prodùsia est de màssimu importu poita ca tenit a ita fai cun su chi bolint essi is Sardus in su mundu.

Su SAPEI [4]
Su GALSI [5]
Ma torrendi a prof. Mura, tocat a nai ca su libru est scritu in sardu, e custu ndi fait un’esèmpiu (incapas su primu) de cumenti fatzat a scriri in sardu fintzas de chistionis de Scièntzia. Bolit nau puru chi est scritu amesturendi tres fueddadas sardas diversas: su sardu de bidda sua (Paulu Mura est de Meana), su casteddaju, su logudoresu.

Custu scioberu “linguìsticu” de Mura abarrat de importu mannu oi puru, e de siguru arricat e amànniat su ditzionàriu de is chi scriint in sardu.

[1] SACOI (Sardìnnia-Còssiga-Itàlia), su primu cavu elètricu sutamarinu, 1966
[2] SAPEI (Sardìnnia-Penìsula Italiana), su segundu cavu elètricu sutamarinu, 2011
[3] GALSI (Gasdotu Algeria-Sardìnnia-Itàlia)
[4] màgini pigada de La “super” linea elettrica SAPEI – ABB SpA
[5] màgini pigada de https://it.wikipedia.org/wiki/Galsi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.