brabudu

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – Primu

de Brabudu su 15 de lampàdas 2017 (Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) Capìtulu I  – Su piciocu – Su matzamurreddu Domìnigu, su 20 de martzu Custu fiat unu piciocu chi teniat prus o mancu catòdixi annus; bellixeddu gei fiat bellixeddu: giangalloneddu e a pilus brundus che trigu. Ma, addolumannu, fiat…

Read More