Sa gentilesa chi lìmpiat su mundu (de s’àliga scavuada)

Giacomo Costantino Porcu

Comenti podeus curregi custa trassa maradita de fuliai s’àliga in dònnia logu de s’ìsula sarda?!

No serbint armas chi podint feti ingolli. No seus fadendi batallas. Perou, depeus circai de cumpartziri unu messàgiu nou de obertura a custa chistioni traballosa meda, e circai de arrexonai cun gentilesa, ànimu, e cun su prexu de s’amellorai cument’e pòpulu e comunidadi.

Custus chi ligeis funt scéti una pariga (6) de contzillus chi deu creu potzant, in calincuna manera, essi de agiudu:

  1. Chistiona de s’arregorta diferentziada cun amigus/as, parentalla, babbu e mama. Prus ndi fueddaus, mellus est po nosu etotu. Aici circaus de donai sentidu e importu a custu servìtziu sotziali chi traballat beni e est ativu de unus bint’annus e prus in totu s’ìsula. E custu ballit candu parrit puru chi no ddoi siat cosa de fai, o de nai, o de cumprendi.
  2. Agiuda is assòtzius chi faint progetus comenti “diis de arregorta”, chi siant in praja o in su sartu de unu comunu. Est una manera in prus po connosci genti noa, e traballai asuba de custa chistioni.
  3. Candu calincunu acanta tua nci fùliat cosa a terra, no ddu streullist. Arrexona, fuedda de su problema impari.Podit essi una sigareta, paperi de dònnia arratza, plàstica o imbìdriu. Est una faddina e ddu scieus, ma arregordaus-sì-dda ca arrexonai cun assèliu e arrispetu est su chi ballit de prus, po circai de si cumprendi apari.
  4. Chi ses passillendi in sa bia e biis bascaràmini in terra, ndi-ddu podis pinnicai, sciendi chi prus ainnantis mancai agatas unu botixeddu de s’àliga. E chi no ddoi est nci-ddu podis portai a domu. No est lègiu, no est malu. No est una faddina tua. E, aici, amostas arrispetu e fais una cosa chi est bona po su benidori tuu e de totu sa comunidadi.
  5. Candu andas a mari, a monti, in su sartu, stichi-nci in sa bussa una pariga de bustas.Ddoi ponis aintru totu su chi as papau e bufau, e chi bolis, ndi podis boddiri su chi agatas puru (chi nd’agatas) me in terra, scavuau de calincunu/a, e chi imbrutat feti su logu, a dispraxeri mannu.
  6. Sinniala candu agatas muntonàrgius, a candu in su sartu o aintru de sa bidda/tzitadi cosa tua. Est doveri nostu ca seus parti de custa comunidadi. Sinniala, feti candu pentzas chi no ddoi siat manera prus tzivili po podi arrexonai.

Màgini liada de pixabay

Publicau su 5 de capudanni 2020

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.